LIETUVOS PARAPLEGIKŲ ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Kita
2024 m. balandžio 14 d. 16 val. šaukiamas Lietuvos paraplegikų asociacijos (LPA) visuotinis narių susirinkimas nuotoliniu būdu Teams platformoje. Susirinkimo darbotvarkė: 1. LPA metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. pristatymas ir tvirtinimas. 2. LPA veiklos ataskaitos už 2023 m. pristatymas ir tvirtinimas. 3. Informacijos pateikimas dėl 2024 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos paraplegikų asociacijos prezidento ir valdybos rinkimų tvarkos, kandidatų kėlimo, pristatymo ir kt. LPA nariai gali registruotis į nuotolinį narių susirinkimą Teams platformoje: https://events.teams.microsoft.com/event/e12c7ba0-6994-4e68-87d5-6a7fb9d453ed@8a96d0bb-d4a9-47a6-b07a-6418fdb5efb1 Užsiregistravus į jūsų elektroninį paštą ateis prisijungimo nuoroda, kurią paspaudus prisijungsite prie susirinkimo. LPA valdyba
Plačiau ...

NEGALIOS REFORMA

Kita
Nuo 2024 m. sausio 1 dienos prasidėjo negalios reforma, kurios principai atitinka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Šios reformos pokyčiai palies žmonių, turinčių negalią, ir jų artimųjų kasdienį bei visuomeninį gyvenimą, užtikrins jų teises ir lygias galimybes įvairiose gyvenimo srityse.   Vienas iš esminių reformos tikslų – pokyčiai nustatant negalią ir pagalbos teikimas vieno langelio principu. https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/negalios-reforma
Plačiau ...

KEIČIASI ASMENŲ APRŪPINIMO JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

Įstatymai
Nuo 2023 m. liepos 1 d. pasikeitė Asmenų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas Naujame Asmenų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos apraše:       Praplėstas judėjimo techninės pagalbos priemonių sąrašas;       Padidintos asmenų galimybės rinktis: ar priemones gauti iš Centro, ar kompensacijos būdu;       Padidinti kompensacijų dydžiai;       Sudarytos galimybės Centrui asmenų medicinos dokumentus tikrintis www.esveikata.lt. Centras taip pat parengė naujas atmintines, kurios padės lengviau susipažinti su pasikeitusia tvarka: Atmintinė apie judėjimo techninės pagalbos priemonių kompensavimą; Atmintinė apie judėjimo techninės pagalbos priemonių aprūpinimą iš Centro; Atmintinė apie daugiafunkcio elektrinio vežimėlio, individualiai pagaminto vežimėlio, vežimėlio dalių ir detalių įsigijimo išlaidų kompensavimą. Su pasikeitusiu Asmenų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašu susipažinti galite čia  Kilus klausimams skambinkite tel. 8 800 800 89 arba rašykite konsultacijos@tpnc.lt
Plačiau ...

Metodiniai mokymai instruktoriams Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“, Ošupio takas 6a, Monciškėse

Kita
2021 metais - unikalus projektas*, nes birželio 14-18 d. bendradarbiavimo sutarties pagrindu tarp Lietuvos paraplegikų asociacijos ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos - Instruktoriaus kursas Nr. 1. Šį kursą besikuriančiai Lietuvos kariuomenei dar 1995 metais perdavė Danijos kolegos, kurie mokė pirmus 15 lietuvių instruktorių. Vėliau jų kvalifikacija per keletą metų buvo kilstelėta iki mokytojo, o kai kurių ir iki kurso vadovų-trenerių. Nuo 1997 m. šie aukščiausią pedagoginę parengtį turintys ekspertai ėmė ruošti Krašto apsaugos savanorių pajėgų instruktorius ir jau 2000-iais metais Pajėgos ėmė stebėti kokybinį šuolį mokymo srityje. Beje, Danijoje tokį kursą pagal būtinus kriterijus baigę kariškiai gauna teisę mokytojauti ir civilinėse mokyklose. Mokymai susideda iš dviejų pagrindinių dalių: neakivaizdinės medžiagos studijavimas namuose ir šių žinių pritaikymas bei derinimas kontaktiniame kurse. Dalyviai su kurso vadovu -…
Plačiau ...

Neįgalių socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planas

Kita
Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2020 m.rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 patvirtino Neįgalių socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas “Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plano patvirtinimo” Veiksmų plano tikslas – užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimo tęstinumą, įgyvendinti naujas priemones, būtinas siekiant įtraukti neįgaliuosius į socialinį gyvenimą, skatinti valstybės institucijas bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Įgyvendinat neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų, nustatančių asmenų su negalia socialinę integraciją bei lygias galimybes. Neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės apima visuomenės švietimą, sveikatos priežiūrą, medicininę reabilitaciją, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, profesinę reabilitaciją, psichosocialinę reabilitaciją, socialines paslaugas, švietimą, socialinę apsaugą, užimtumą, kultūrą, sportą, poilsį, šeimyninį gyvenimą,…
Plačiau ...

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba informuoja

Kita
Raginame suskubti dėl siuntimų į NDNT. Šiuo metu asmenims, kurie karantino metu ir jam pasibaigus iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos negavo siuntimo į NDNT, nustatytos negalios terminą automatiškai pratęsiame iki rugsėjo 14 d. Per savaitę tokių pratęsimų atliekame nuo 1 iki 1,5 tūks.Nuo rugsėjo 15 d. negalios vertinimai bus atliekami įprasta tvarka, t. y. tik gavus gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT (jeigu nepasikeis situacija dėl koronaviruso ir dėl to nebus nustatyta kitokia tvarka). Todėl visus, kuriems nustatytas negalios terminas pratęstas automatiškai, raginame nelaukti termino pabaigos ir dėl siuntimo į gydymo įstaigas kreiptis iš anksto. Taip išvengsite nesusipratimų dėl po rugsėjo 14 d. besikreipiančiųjų į NDNT „kamščių“ ir dėl to susidariusio nepamatuoto NDNT darbuotojų darbo krūvio. Tačiau norime nuraminti, kad net jeigu taip ir atsitiktų, kad dėl pateisinamų priežasčių nespėsite…
Plačiau ...

VYKSTA TIK INDIVIDUALI REGISTRACIJA VASAROS REKREACIJAI IR POILSIUI

Kita
Atvykstant, būtina žinoti, kad dėl karantino reikės laikytis griežtų reikalavimų, apie kuriuos bus pranešta. Kelis esminius akcentus galima paminėti:(i) žmonės su temperatūra (karščiuojantys) priimami nebus, todėl, įvertinus visus asmens privatumo užtikrinimo reikalavimus, tikėtinas temperatūros matavimas;(ii) prieš registruojantis ir atvykstant, reikėtų nusimatyti operatyvią galimybę ir priemones išvykti namo, jeigu sukarščiuojama;(iii) reikia įvertinti maitinimosi galimybes, nes naudojimasis virtuve ir sale, tikėtina, bus ribojamas skaičiaus aspektu, t.y. patalpose vienu metu galės būti ribotas žmonių skaičius;(iv) turėti individualių apsaugos ir dezinfekcinių priemonių.
Plačiau ...

PAGALBA NEĮGALIESIEMS PO KARANTINO

Kita
Valstybės pagalbos priemonės po karantino yra skirtos įvairioms visuomenės grupėms – darbdaviams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dirbantiems savarankiškai, bedarbiams, nepasiturintiems žmonėms, vaikams, senjorams ir negalią turintiems gyventojams. Negalią turintys gyventojai gali pasinaudoti iš esmės visomis pagalbos ir paramos rūšimis priklausomai nuo savo situacijos – nuo vienkartinės išmokos iki subsidijų įsidarbinant, grįžtant po prastovos ar sumažėjus pajamoms. Vienkartinė 200 Eur išmoka netekusiems darbingumo Jeigu žmogus gauna netekto darbingumo (invalidumo), šalpos neįgalumo pensiją arba pradės ją gauti iki šių metų pabaigos, jam papildomai priklauso 200 eurų vienkartinė išmoka, kuri bus išmokėta rugpjūčio mėnesį ar iki metų pabaigos. Netekto darbingumo ar invalidumo pensijas gauna asmenys, kurie yra darbingo amžiaus, turi bent minimalų jų amžiaus asmenims reikalaujamą stažą ir yra netekę 45 proc. ar daugiau darbingumo. Šalpos neįgalumo pensijas gauna asmenys, kurie dėl įvairių…
Plačiau ...

DIDĖJA AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO AR PRITAIKYMO KOMPENSACIJOS

Kita
Nuo kitų metų sausio dvigubėja automobilio įsigijimo ar pritaikymo kompensacijos, kuriomis gali pasinaudoti vairuojantys neįgalieji ar negalią turinčių vaikų tėvai. Šioms pataisoms, kurias parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jau yra pritaręs Lietuvos parlamentas. Vairuojantiems neįgaliesiems Kai neįgaliam žmogui yra nustatytas specialusis automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jis turi teisę kartą per 6 metus gauti kompensaciją įsigyti ar pritaikyti automobilį. Transporto lengvatų įstatymu, kurį gegužės 28 d. priėmė Seimas, numatyta kompensaciją dvigubinti: 2020 m. ji siekia 1248 eurus, tačiau nuo 2021 metų ji bus didinama iki 2496 eurų. Kompensacija pasinaudoti gali vairuotojo pažymėjimą turintis neįgalusis. Norint ją gauti, reikia pateikti dokumentus, pagrindžiančius faktines išlaidas. Neįgalų vaiką auginantiems tėvams Didesnes kompensacijas galės gauti ir negalią turintį vaiką auginantys tėvai, įtėviai ar globėjai, kurių nepilnamečiam vaikui yra nustatytas specialusis…
Plačiau ...

NEMOKAMA PRIEIGA PRIE VISŲ STANDARTŲ

Kita
Nauja galimybė nemokamai skaityti visus standartus ne tik Lietuvos standartizacijos departamento skaitykloje Lietuvos standartizacijos departamentas, ieškodamas galimybės plėtoti prieigą prie elektroninių standartų, su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka pasirašė sutartį dėl galimybės šios bibliotekos vartotojams nemokamai skaityti visus, t.y. daugiau kaip 60 tūkst., Lietuvoje turimus standartus. Jau dabar visi elektroniniai standartai yra pasiekiami iš Nacionalinės bibliotekos kompiuterių, esančių skaityklose. Lietuvos standartų katalogo standartais ir kitais leidiniais per elektroninę standartų parduotuvę nemokamai galės naudotis visi registruoti bibliotekos skaitytojai. Iki šiol nemokamai skaityti standartus buvo galima tik Lietuvos standartizacijos departamento skaitykloje, todėl ši ilgai laukta paslauga neabejotinai pradžiugins vartotojus bei vyresnio amžiaus žmones. „Kartu tai labai svarbus žingsnis, suteikiant nemokamą prieigą prie standartų asmenims, turintiems judėjimo negalią, kadangi patekimas į Departamento skaityklą, esančią 5-ame aukšte, jiems būdavo daugiau nei iššūkis. Šiuolaikiška ir…
Plačiau ...