Nuo 2020 m. sausio 1 d. naujas statybos techninis reglamentas

Aplinkos ministras 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 patvirtino statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, kuris įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c

Mūsų veikla

Konsultacijos ir teisinė pagalba
Tarptautinis bendradarbiavimas
Apie LTRC