Negalios reforma


Nuo 2024 m. sausio 1 dienos prasidės negalios reforma, kurios principai atitinka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Šios reformos pokyčiai palies žmonių, turinčių negalią, ir jų artimųjų kasdienį bei visuomeninį gyvenimą, užtikrins jų teises ir lygias galimybes įvairiose gyvenimo srityse.  

Vienas iš esminių reformos tikslų – pokyčiai nustatant negalią ir pagalbos teikimas vieno langelio principu.

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/negalios-reforma

Mūsų veikla

Konsultacijos ir teisinė pagalba
Tarptautinis bendradarbiavimas
Apie LTRC