Vidaus tvarkos reglamentas

Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centro“ taisyklės

1. Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centro“ (toliau – Centras) taisyklės aprašo į Centrą atvykstančių asmenų elgesį, pareigas ir teises.
2. Į Centrą atvykstama ir išvykstama suderinus atvykimo ir išvykimo laiką su Centro administratoriumi.
3. Tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys, globojantys asmenys atsako už savo vaikų saugumą ir elgesį.
4. Asmenys iki 16 metų į Centrą priimami tik su suaugusiaisiais.
5. Transporto priemonės statomos Centro teritorijoje, tik administratoriaus, ar jo pavedimu kito asmens, nurodytoje vietoje.
6. Važiavimo greitis Centro teritorijoje yra ne didesnis nei 10 km/val.
7. Asmenys, lankantys Centro svečius, turi laikytis šių taisyklių.
8. Nuo 24 val. iki 7 val. Centro bendro naudojimo tualetai ir dušai, esantys pagrindiniame pastate yra užrakinami. Tuo metu prašome naudotis tualetais, esančiais namelių Nr. xx galinėje dalyje, prie miškelio.
9. Ramybės valandos – nuo 23 val. iki 8 val. ryto. Šiuo laikotarpiu leidžiama tik nekelianti triukšmo veikla. Draudžiama garsiai klausytis muzikos, triukšmauti, važinėti po teritoriją motorizuotomis transporto priemonėmis.
10. Centro teritorijoje draudžiama viešai vartoti alkoholį.
11. Centro teritorijoje nekūrenkite laužų, išskyrus nurodytą vietą, neplaukite automobilių ir saugokite augmeniją.
12. Kepsnines Centro teritorijoje galima naudoti tik suderinus su administratoriumi.
13. Centro teritorijoje rūkoma prie centrinės laužavietės.
14. Centro nameliuose, pagrindiniame pastate rūkyti griežtai draudžiama.
15. Naminiai gyvūnai neturi kelti grėsmės Centre apsistojusiems žmonėms, jų ramybei, sveikatai ir gyvybei.
16. Naminių gyvūnų šeimininkai privalo surinkti gyvūnų ekskrementus ir išmesti juos į konteinerį.
17. Išvykdami prašome palikti savo vietą tvarkingą: šiukšles sumesti į šiukšliadėžes, nuodėgulius iš kepsninių į tam skirtus konteinerius.
18. Jei buvote paėmę patalynę ar čiužinius, išvykstant juos reikia priduoti administratoriui;
19. Inventoriaus dingimo, sugadinimo atveju mokama atitinkama suma, suderinta su administratoriumi;
20. Centro administracija neatsako už dingusius daiktus, todėl ragina vertingus daiktus ar pinigus laikyti saugiai.

Pakartotinai primenama, kad Centro teritorijoje negalima:

– Kurti laužų;
– Šiukšlinti ar kitais būdais kenkti gamtai;
– Triukšmauti ir trukdyti kitiems asmenims;
– Groti ar klausytis savo muzikos ir naudoti kitus garsinius aparatus;
– Vedžioti palaidus šunis;
– Asmenys, kurie nesilaiko Centro taisyklių, privalės palikti Centro teritoriją.