LIETUVOS PARAPLEGIKŲ ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Kita
2024 m. balandžio 14 d. 16 val. šaukiamas Lietuvos paraplegikų asociacijos (LPA) visuotinis narių susirinkimas nuotoliniu būdu Teams platformoje. Susirinkimo darbotvarkė: 1. LPA metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. pristatymas ir tvirtinimas. 2. LPA veiklos ataskaitos už 2023 m. pristatymas ir tvirtinimas. 3. Informacijos pateikimas dėl 2024 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos paraplegikų asociacijos prezidento ir valdybos rinkimų tvarkos, kandidatų kėlimo, pristatymo ir kt. LPA nariai gali registruotis į nuotolinį narių susirinkimą Teams platformoje: https://events.teams.microsoft.com/event/e12c7ba0-6994-4e68-87d5-6a7fb9d453ed@8a96d0bb-d4a9-47a6-b07a-6418fdb5efb1 Užsiregistravus į jūsų elektroninį paštą ateis prisijungimo nuoroda, kurią paspaudus prisijungsite prie susirinkimo. LPA valdyba
Plačiau ...

NEGALIOS REFORMA

Kita
Nuo 2024 m. sausio 1 dienos prasidėjo negalios reforma, kurios principai atitinka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Šios reformos pokyčiai palies žmonių, turinčių negalią, ir jų artimųjų kasdienį bei visuomeninį gyvenimą, užtikrins jų teises ir lygias galimybes įvairiose gyvenimo srityse.   Vienas iš esminių reformos tikslų – pokyčiai nustatant negalią ir pagalbos teikimas vieno langelio principu. https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/negalios-reforma
Plačiau ...

Trinant ribas

Kita
Patyrus sudėtingą traumą, gyvenimas dažniausiai subyra, tačiau galimybių ribos gali būti kasdien palengva trinamos. Retai būna, kad į vežimėliu judančius žmones profesinėje srityje būtų žiūrima kaip savaime suprantamą dalyką; todėl tenka kliautis savo jėgomis. Žinoma, visiems vienodo pavyzdžio ir modelio nėra, o video siužeto tikslas - parodyti skirtingų profesijų, išsilavinimo ir fizinio pajėgumo žmonių galimybes užimtumo ir ne tik srityse. https://www.youtube.com/watch?v=m9WT3BtwMtg&ab_channel=Lietuvosparaplegik%C5%B3asociacija Video siužetas parengtas Lietuvos paraplegikų asociacijos, vykdant 2022 m. projektą, finansuotą Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM
Plačiau ...

Metodiniai mokymai instruktoriams Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“, Ošupio takas 6a, Monciškėse

Kita
2021 metais - unikalus projektas*, nes birželio 14-18 d. bendradarbiavimo sutarties pagrindu tarp Lietuvos paraplegikų asociacijos ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos - Instruktoriaus kursas Nr. 1. Šį kursą besikuriančiai Lietuvos kariuomenei dar 1995 metais perdavė Danijos kolegos, kurie mokė pirmus 15 lietuvių instruktorių. Vėliau jų kvalifikacija per keletą metų buvo kilstelėta iki mokytojo, o kai kurių ir iki kurso vadovų-trenerių. Nuo 1997 m. šie aukščiausią pedagoginę parengtį turintys ekspertai ėmė ruošti Krašto apsaugos savanorių pajėgų instruktorius ir jau 2000-iais metais Pajėgos ėmė stebėti kokybinį šuolį mokymo srityje. Beje, Danijoje tokį kursą pagal būtinus kriterijus baigę kariškiai gauna teisę mokytojauti ir civilinėse mokyklose. Mokymai susideda iš dviejų pagrindinių dalių: neakivaizdinės medžiagos studijavimas namuose ir šių žinių pritaikymas bei derinimas kontaktiniame kurse. Dalyviai su kurso vadovu -…
Plačiau ...

Neįgalių socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planas

Kita
Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2020 m.rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 patvirtino Neįgalių socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų planą.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas “Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plano patvirtinimo” Veiksmų plano tikslas – užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimo tęstinumą, įgyvendinti naujas priemones, būtinas siekiant įtraukti neįgaliuosius į socialinį gyvenimą, skatinti valstybės institucijas bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Įgyvendinat neįgaliųjų socialinės integracijos priemones, siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti nacionalinių teisės aktų, nustatančių asmenų su negalia socialinę integraciją bei lygias galimybes. Neįgaliųjų socialinės integracijos priemonės apima visuomenės švietimą, sveikatos priežiūrą, medicininę reabilitaciją, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, profesinę reabilitaciją, psichosocialinę reabilitaciją, socialines paslaugas, švietimą, socialinę apsaugą, užimtumą, kultūrą, sportą, poilsį, šeimyninį gyvenimą,…
Plačiau ...

Lietuvos paraplegikų asociacija informuoja

Kita
2020 m. rugsėjo 12 d. 13 val. Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Ošupio takas 6a, Palanga, įvyko Lietuvos paraplegikų asociacijos (toliau – LPA) visuotinis rinkiminis Susirinkimas. Pagal įstatus Susirinkimas yra LPA aukščiausias organas. Ketverių metų kadencijai buvo išrinktas LPA prezidentas ir LPA valdyba SVEIKINAME LPA prezidentu išrinktas Juozas Bernatavičius Į LPA valdybą išrinkti: Egidijus Grigonis, Rasa Katavičienė, Raimonda Kavaliauskaitė, Marius Kuprionis, Jaroslav Milevskij, Tomas Morkevičius, Rasa Ostrauskienė, Tomas Šiliauskas
Plačiau ...

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba informuoja

Kita
Raginame suskubti dėl siuntimų į NDNT. Šiuo metu asmenims, kurie karantino metu ir jam pasibaigus iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos negavo siuntimo į NDNT, nustatytos negalios terminą automatiškai pratęsiame iki rugsėjo 14 d. Per savaitę tokių pratęsimų atliekame nuo 1 iki 1,5 tūks.Nuo rugsėjo 15 d. negalios vertinimai bus atliekami įprasta tvarka, t. y. tik gavus gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT (jeigu nepasikeis situacija dėl koronaviruso ir dėl to nebus nustatyta kitokia tvarka). Todėl visus, kuriems nustatytas negalios terminas pratęstas automatiškai, raginame nelaukti termino pabaigos ir dėl siuntimo į gydymo įstaigas kreiptis iš anksto. Taip išvengsite nesusipratimų dėl po rugsėjo 14 d. besikreipiančiųjų į NDNT „kamščių“ ir dėl to susidariusio nepamatuoto NDNT darbuotojų darbo krūvio. Tačiau norime nuraminti, kad net jeigu taip ir atsitiktų, kad dėl pateisinamų priežasčių nespėsite…
Plačiau ...

VYKSTA TIK INDIVIDUALI REGISTRACIJA VASAROS REKREACIJAI IR POILSIUI

Kita
Atvykstant, būtina žinoti, kad dėl karantino reikės laikytis griežtų reikalavimų, apie kuriuos bus pranešta. Kelis esminius akcentus galima paminėti:(i) žmonės su temperatūra (karščiuojantys) priimami nebus, todėl, įvertinus visus asmens privatumo užtikrinimo reikalavimus, tikėtinas temperatūros matavimas;(ii) prieš registruojantis ir atvykstant, reikėtų nusimatyti operatyvią galimybę ir priemones išvykti namo, jeigu sukarščiuojama;(iii) reikia įvertinti maitinimosi galimybes, nes naudojimasis virtuve ir sale, tikėtina, bus ribojamas skaičiaus aspektu, t.y. patalpose vienu metu galės būti ribotas žmonių skaičius;(iv) turėti individualių apsaugos ir dezinfekcinių priemonių.
Plačiau ...