Istorija

stanislovas_kutkeviciusLietuvos paraplegikų asociacija (LPA) įkurta 1995 metų birželio mėnesį. Jos sumanytoju ir įkūrėju buvo dr. Stanislovas Kutkevičius. Steigiamajame LPA susirinkime dalyvavo 27 asmenys, kurių iniciatyva ir buvo įkurta ši asociacija.
LPA vienija neįgalius asmenys, kurie dėl sunkių nugaros smegenų pažeidimų ar traumų (tetraplegija ir paraplegija) bei kitokios fizinės negalios juda neįgaliojo vežimėliu. Nuo pat įkūrimo dienos LPA narių skaičius sparčiai didėjo. 1996 metais asociacijoje buvo tik 89 asmenys, 2001 metais – 316 asmenų, 2016 metais organizacija vienija 387 neįgaliuosius iš visos Lietuvos. Jos narių amžiaus vidurkis tik 34 metai. Asociacija aktyviai veikia Kaune, Vilniuje, Šauliuose, Kėdainiuose bei kituose miestuose.
LPA pagrindinis tikslas – atstovauti Lietuvoje gyvenantiems paralyžiuotiems po stuburo traumos, taip pat ir kitos fizinės negalios žmonėms, kurių pagrindinė judėjimo priemonė – neįgaliojo vežimėlis, ir padėti jiems integruotis į visuomenę; siekti palankesnių įstatymų darbo, aplinkos pritaikymo, buitinėms, kultūrinėms ir mokymosi sąlygoms gerinti; padėti sudaryti sąlygas reabilitaciniam gydymui, profesiniam persikvalifikavimui, darbo bei komercinei veiklai vystyti; sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms realizuoti savo gebėjimus. Pagrindinės vykdomos veiklos – neįgaliųjų teisių gynimas, atstovavimas ir konsultavimas; tarptautinis bendradarbiavimas; savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklų ir mokymų organizavimas bei aktyvaus poilsio stovyklų organizavimas.
Jau daugelį metų mūsų asociacija vaisingai bendradarbiauja su Generaline miškų urėdija prie LR Aplinkos ministerijos bei visomis Lietuvos miškų urėdijomis. Už paramą taip pat esame dėkingi Neįgaliųjų reikalų departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Palangos miesto savivaldybei, UAB „Baltisches Haus” vadovams ir kolektyvui, Šventosios seniūnijai, Kretingos miškų urėdijos bei jos padalinio Šventosios girininkijos kolektyvams. Didžiuojamės prasmingu bendradarbiavimu su Lietuvos sporto universitetu, Palangos reabilitacijos ligonine, UAB „Microsoft Lietuva“, UAB „Teida” ir kitais mūsų partneriais. Pastaraisiais metais prasmingi dvasiniai ryšiai užsimezgė tarp dalies asociacijos narių ir vienuolių pranciškonų, įsikūrusių Kretingoje.
Pažymėtina, jog Lietuvos paraplegikų asociacija buvo įkurta sekant užsienio šalių analogiškų organizacijų, jungiančių neįgalius žmones pavyzdžiu. Mūsų veikla padeda žmogui su įgyta ar įgimta negalia kuo greičiau sugrįžti į aktyvų gyvenimą ir prisitaikyti jame. Mes stengiamės įrodyti nelaimės ištiktam, jog jis gali gyventi aktyviai, padedame susirasti tinkamą darbą, naujų draugų, skatiname kiekvieno asociacijos nario saviraišką. Mūsų organizacijoje, su kiekvienu nariu stengiamasi asmeniškai pabendrauti aptariant priimtinus jo problemų sprendimo kelius bei būdus.