Ataskaitos

2016 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija (LPA) 2016 m. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 54286 Eur  finansavimą. Per metus buvo skirtas 54286 Eur finansavimas. Įgyvendinus projektą per metus pasiekti rezultatai: vykdant neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – netiesiogiai atstovautos 2000 neįgaliųjų teisės, tiesiogiai atstovautos ir gintos 40 neįgalių asmenų teisės, 8 savivaldybėse vykdyta socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, suorganizuotas 1 praktinis mokomasis seminaras (“Taisyklinga padėtis vežimėlyje”, LPA “Landšafto terapijos ir rekreacijos centre” Ošupio takas 6a, Monciškės, Palanga), kuriame dalyvavo 45 neįgalūs asmenys, dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje (ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) kasmetinėje konferencijoje Austrijoje), dalyvavo 1 neįgalus asmuo; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose, stovyklose veiklą – LPA „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio – rugpjūčio mėn. buvo suorganizuota 11 stovyklų-mokymų 120 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judančių vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – LPA “Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio – rugpjūčio mėn. buvo suorganizuotos 3 stovyklos 34 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant sporto renginių neįgaliesiems veiklą – dalyvauta 1 sporto renginyje, jis vyko rugsėjo mėn. (2016 m. ralis „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidentės taurei laimėti), jame dalyvavo 28 asmenys, iš jų neįgaliųjų 14.

2016 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto I pusmečio rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija (LPA) 2016 m. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 54286 Eur  finansavimą. I pusmečiui buvo skirtas 23000 Eur finansavimas. Įgyvendinus projektą per I pusmetį pasiekti rezultatai: vykdant neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – netiesiogiai astovautos 1100 neįgaliųjų teisės, tiesiogiai atstovautos ir gintos 20 neįgalių asmenų teisės, dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje (ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) kasmetinėje konferencijoje Austrijoje), dalyvavo 1 neįgalus asmuo; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose, stovyklose veiklą – LPA „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a  birželio mėn. buvo organizuota 1 stovykla-mokymai 15 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judančių vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis.

2015 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2015 m. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 50628 Eur  finansavimą. Per metus buvo skirtas 50628 Eur finansavimas. Įgyvendinus projektą per metus pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 98 neįgalių asmenų teisės, 8 savivaldybėse vykdyta socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, kurią vykdė 8 asmenys, dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje (ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) kasmetinėje konferencijoje Čekijoje), dalyvavo 1 neįgalus asmuo; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – rugpjūčio mėn. buvo suorganizuota 13 stovyklų-mokymų 146 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio ir rugpjūčio mėn. buvo suorganizuotos 2 stovyklos 22 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant sporto renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – dalyvauta 1 sporto renginyje, jis vyko rugsėjo mėn. (2015 m. ralis „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidentės taurei laimėti), jame dalyvavo 28 asmenys, iš jų neįgaliųjų 17.

2015 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto I pusmečio rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2015 m. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 50628 Eur  finansavimą. I pusmečiui buvo skirtas 25314 Eur finansavimas. Įgyvendinus projektą per I pusmetį pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 22 neįgalių asmenų teisės, dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje (ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) kasmetinėje konferencijoje Čekijoje), dalyvavo 1 neįgalus asmuo; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – birželio mėn. buvo organizuotos 2 stovyklos-mokymai 14 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio mėn. buvo organizuota 1 stovykla 10 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0- 40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis.

2014 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2014 m. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 153,0 tūkst. Lt  finansavimą. Per metus buvo skirtas 153,0 tūkst. Lt finansavimas. Įgyvendinus projektą per metus pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 149 neįgalių asmenų teisės, 6 savivaldybėse vykdyta socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, kurią vykdė 5 asmenys; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – spalio mėn. buvo suorganizuota 13 stovyklų-mokymų 149 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio ir rugpjūčio mėn. buvo suorganizuotos 2 stovyklos 19 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0- 40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant sporto renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – dalyvauta 1 sporto renginyje, jis vyko rugpjūčio mėn. (2014 m. ralis „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidentės taurei laimėti), jame dalyvavo 34 asmenys, iš jų neįgaliųjų 19.

2014 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto I pusmečio rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2014 m. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 153,0 tūkst. Lt  finansavimą. I pusmečiui buvo skirtas 68,0 tūkst. Lt finansavimas. Įgyvendinus projektą per I pusmetį pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 22 neįgalių asmenų teisės; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – birželio mėn. buvo organizuotos 3 stovyklos-mokymai 24 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio mėn. buvo organizuota 1 stovykla 6 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0- 40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis.

2013 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2013 m. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 148,0 tūkst. Lt  finansavimą. Per metus buvo skirtas 148,0 tūkst. Lt finansavimas. Įgyvendinus projektą per metus pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 134 neįgalių asmenų teisės, 6 savivaldybėse vykdyta socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, kurią vykdė 5 asmenys, dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje (ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) kasmetinėje konferencijoje Šveicarijoje), dalyvavo 1 neįgalus asmuo; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – spalio mėn. buvo suorganizuota 13 stovyklų-mokymų 148 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio ir liepos mėn. buvo suorganizuotos 2 stovyklos 20 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0- 40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant sporto renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – dalyvauta 1 sporto renginyje, jis vyko rugsėjo mėn. (2013 m. ralis „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidentės taurei laimėti), jame dalyvavo 25 asmenys, iš jų neįgaliųjų 10.

2013 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto I pusmečio rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2013 m. Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 148,0 tūkst. Lt  finansavimą. I pusmečiui buvo skirtas 57,0 tūkst. Lt finansavimas. Įgyvendinus projektą per I pusmetį pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 27 neįgalių asmenų teisės ir dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje (ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) kasmetinėje konferencijoje Šveicarijoje), dalyvavo 1 neįgalus asmuo; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – birželio mėn. buvo organizuota 1 stovykla-mokymai 10 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio mėn. buvo organizuota 1 stovykla 10 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0- 40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis.

2012 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2012 m. Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 146,0 tūkst. Lt  finansavimą. Per metus buvo skirtas 146,0 tūkst. Lt finansavimas. Įgyvendinus projektą per metus pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 153 neįgalių asmenų teisės ir dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje (ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) kasmetinėje konferencijoje Italijoje), dalyvavo 1 neįgalus asmuo; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – spalio mėn. buvo organizuota 13 stovyklų-mokymų 152 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio ir rugpjūčio mėn. buvo organizuotos 2 stovyklos 20 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0- 40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant sporto renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą, dalyvauta 1 sporto renginyje, jis vyko rugpjūčio mėn. (2012 m. ralis „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidentės taurei laimėti), jame dalyvavo 27 asmenys, iš jų neįgaliųjų 14.

2012 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto I pusmečio rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2012 m. Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 136,0 tūkst. Lt  finansavimą. I pusmečiui buvo skirtas 51,0 tūkst. Lt finansavimas. Įgyvendinus projektą per I pusmetį pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 30 neįgalių asmenų teisės ir dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje (ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) kasmetinėje konferencijoje Italijoje), dalyvavo 1 neįgalus asmuo; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – birželio mėn. buvo organizuota 1 stovykla-mokymai 12 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a birželio mėn. buvo organizuota 1 stovykla 8 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0- 40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis.

2011 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2011 m. Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 128,0 tūkst. Lt. finansavimą. Per metus skirtas 128,0 tūkst. Lt. finansavimas. Įgyvendinus projektą per 2011 m. pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 137 neįgalių asmenų teisės; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – spalio mėn. buvo organizuota 13 stovyklų-mokymų 156 neįgaliems asmenims iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis; vykdant aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems organizavimo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a liepos – rugpjūčio mėn. buvo organizuotos 2 stovyklos 20 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0- 40 procentų darbingumo lygis, arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis.

2011 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto I pusmečio rezultatai

Lietuvos paraplegikų asociacija 2011 m. Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui vykdyti iš valstybės biudžeto gavo 128,0 tūkst. Lt finansavimą. I pusmečiui buvo skirtas 42,0 tūkst. Lt finansavimas. Įgyvendinus projektą per I pusmetį pasiekti rezultatai: vykdant pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veiklą – atstovautos ir gintos 33 neįgalių asmenų teisės; vykdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklą – Lietuvos paraplegikų asociacijos „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Palanga, Ošupio takas 6a gegužės – birželio mėn. buvo organizuotos 2 stovyklos-mokymai 17 neįgalių asmenų iš visos Lietuvos, judantiems vežimėlio pagalba ir/arba kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis.