Veikla

Pagrindinės LTRC veiklos kryptys:

 • darbas su neįgaliais žmonėmis ir jų šeimų nariais dalijantis informacija bei patirtimi apie aktyvaus, nepriklausomo gyvenimo galimybes,
 • neįgaliojo savarankiško gyvenimo įgūžių ugdymas,
 • žmonių su negalia įtraukimas į aktyvią, visuomenei naudingą veiklą,
 • kultūrinių renginių organizavimas.

Veiklos prioritetai:

Lietuvos paraplegikų asociacijos veikloje ypač svarus vaidmuo tenka „Landšafto terapijos ir rekreacijos centrui” (LTRC), įkurtam 1996 metais pajūryje, netoli Šventosios esančiame Monciškių kaime. Pastaraisiais metais šalyje susiklostė praktika, kuomet gydymo įstaigose neįgaliesiems teikiama tik medicininė pagalba gydant ligos komplikacijas bei pakenkimų paūmėjimus. Vienok jose dar labai menkai taikoma fizinė, socialinė ir psichologinė pacientų reabilitacija. Tad Monciškėse įsikūręs LTRC tarsi užpildo šią spragą, padedant neįgaliesiems kuo greičiau socialiai ir fiziškai prisitaikyti gyvenime.


Kūrybinė veikla

Ganėtinai efektyvi neįgaliųjų saviraiškos priemonė yra kūrybinė veikla. Tad mūsų asociacija jau keleri metai Monciškėse rengia kūrybines stovyklas, kuriose neįgalieji gali išbandyti savo gebėjimus dailėje, puokščių komponavimo, pynimo iš vytelių ir šiaudų, batikos, mezgimo ir nėrimo, lipdinių iš molio, medžio drožinių bei kitose srityse. Gan efektyvi reabilitacija judant – modernūs šokiai. Mūsų centre nuolat rengiamos neįgaliųjų darbų parodos. Malonu pastebėti, jog vis daugiau neįgaliųjų, stovyklose pramokę įvairių amatų, vėliau įgytas žinias pritaiko savame gyvenime, dirbdami namuose.

 • dailė
 • floristika
 • pynimas iš vytelių ir šiaudų
 • batika
 • skiautiniai
 • nėrimas
 • molio darbai
 • medžio drožimas
 • modernūs šokiai

Reabilitacija

Neįgalieji dalyvauja centre organizuojamose aktyvios fizinės, socialinės, psichologinės reabilitacijos stovyklose, kuriose ugdomi ir tobulinami savarankiško gyvenimo įgūdžiai. Gyvenimas natūralioje aplinkoje grūdina neįgaliojo charakterį, gerina sveikatą, suteikia didesnį pasitikėjimą savo jėgomis. Rengiamose stovyklose dėstytojais dirba ir neįgalieji, taikomosios kūno kultūros specialistai. Stovyklose įgyjama persikėlimo erdvėje bei judėjimo vežimėliu įgūdžių, formuojami reikiami maitinimosi, rengimosi, asmens higienos įgūdžiai, daugiau sužinoma apie pragulų profilaktiką, taip pat urologinių, seksualinių problemų sprendimo būdus. Kaip šių stovyklų tąsa rengiamos taikomosios fizinės veiklos stovyklos, kuriose gauti nauji įgūdžiai įtvirtinami pratybomis.

Poilsis

Pažymėtina, kad LTR centre aplinka visiškai pritaikyta neįgaliesiems, judantiems vežimėliu. Jie gali būti gamtoje, maudytis jūroje, ilsėtis ir mokytis. Neįgaliųjų sveikatai gerinti reikia ne vien vaistų, sanatorijų, bet ir buvimo gamtoje, kuomet derinamas poilsis su sporto užsiėmimais, kultūrinių ir kitų renginių dėka tobulėja neįgaliojo asmenybė. Mūsų centre sudarytos visos sąlygos neįgalių žmonių bendravimui, mokymui, taip pat turime pratyboms skirtas patalpas, pritaikytą virtuvę, dušus, tualetus. Centro teritorijoje nutiesti puikūs takeliai pritaikyti judėti vežimėliu, yra privažiavimas prie jūros. Pastatyti septyni lengvos konstrukcijos nameliai ir aštuoni nameliai skirti sunkesnią negalią turintiems žmonėms bei juos lydintiems asmenims.

Mokslas

Informacinėms technologijoms sparčiai tobulėjant ir skverbiantis į mūsų kasdienybę, kompiuteris tapo darbo įrankiu. Todėl labai svarbu, kad šia „protinga“ ir be didelių fizinių pastangų valdoma mašina išmoktų naudotis kuo daugiau neįgalių žmonių. Asociacija savo centre Monciškėse kasmet organizuoja mokymo kursus, kad kuo daugiau neįgaliųjų galėtų įgyti kompiuterinį raštingumą.