Reikalavimai dėl šunų laikymo

Atsižvelgdama į dalies LPA narių nuomonę, valdyba nutarė nuo 2013 m. birželio mėn. reglamentuoti šunų laikymo sąlygas LPA „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“.

1. Paslaugų gavėjai į „Landšafto terapijos ir rekreacijos centrą“ (toliau – ir LTRC) atsivežę šunį, už kievieną parą privalo papildomai mokėti vieno lito mokestį (išimtis – šunys vedliai).
2. Šunų savininkai privalo užtikrinti, kad šunys nameliuose ir LTRC teritorijoje nekeltų triukšmo, netrikdytų žmonių ramybės ir viešosios rimties.
3. Šunų savininkai ar jais besirūpinantys asmenys privalo laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų bei užtikrinti, kad šunys nedarytų žalos aplinkai, neterštų namelių, LTRC teritorijos ir kitų bendrojo naudojimo vietų.
4. Šunų savininkai privalo užtikrinti, kad jų gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei, nepažeistų kitų asmenų teisių ir interesų.
5. Šunys LTRC teritorijoje turi būti vedžiojami (vedami) su pavadėliu ir antsnukiu. Šunys, kuriems dėl jų veislės antsnukiai nepritaikyti ar jų negamina, gali būti vedžiojami (vedami) be jų, bet su pavadėliu. Prie kitų žmonių pavadėlis turi būti sutrumpintas iki 1 m.
6. Šunų savininkai privalo užtikrinti, kad jų šunys LTRC teritorijoje nebūtų palikti be priežiūros.
7. Šunimi besirūpinantis asmuo, jį vedžiodamas LTRC teritorijoje, privalo turėti reikiamas priemones (maišelius, semtuvus ar kitas priemones) ekskrementams surinkti. Šuniui priteršus, vedžiojantis asmuo privalo nedelsdamas surinkti ekskrementus.
8. Pažeidę šiuos reikalavimus paslaugų gavėjai privalo išvykti iš LTRC.