Vykdomi projektai

NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS

Projekto tikslas ir uždaviniai
Mažinti neįgaliųjų socialinę atskirti, kurti prielaidas jų integracijai į visuomenę, motyvuoti neįgaliuosius mobiliam, savarankiškam gyvenimui.
Siekiant numatyto tikslo:
–    ginamos neįgaliųjų teisės į fizinės, socialinės, ekonominės ir kt. aplinkos prieinamumą, rengiant reikalavimus, skundus ir teikiant konsultacijas, organizuojami praktiniai mokomieji seminarai aktyvaus tipo vežimėlių individualaus parinkimo ir sureguliavimo bei teisingos sėdėsenos formavimo klausimais;
–    plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas su ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija), dalyvaujama ESCIF vykdomo projekto darbo grupių veikloje;
–    neįgalieji mokomi savarankiško gyvenimo įgūdžių, vykdant savarankiško gyvenimo (apsitarnavimo) mokymus, taikomosios fizinės veiklos užsiėmimus ir aktyvaus poilsio stovyklas;
–    organizuojamas neįgaliųjų dalyvavimas išskirtiniame sporto renginyje – automobilių ralyje „Aplink Lietuvą” Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti.

Tikslinės asmenų grupės, kurioms skirtas projektas
Sunkią judėjimo negalią turintys pilnamečiai asmenys, dėl nugaros smegenų pažeidimo ar ligos judantys neįgaliojo vežimėliais, ir kiti asmenys, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis.

Projekto veiklos
Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veikla apima teisinių konsultacijų teikimą Neįgaliųjų teisių konvencijos, Lygių galimybių ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymų nuostatų įgyvendinimo įvairiose srityse, neįgaliųjų darbo teisiniuose santykiuose, veiksnaus asmens rūpybos instituto normų taikymo, ir su tuo susijusiais rūpintojo socialinio ir sveikatos draudimo klausimais; paveldėjimo, šeimos teisinių santykių problemomis; aplinkos ir būsto pritaikymo srityse. Darbo teisiniuose santykiuose konsultuojama, be kita ko, dėl problemų, kylančių neįgaliesiems dėl darbo laiko režimo, Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo ir „nedarbingas“ sąvokos interpretacijos.

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje LPA vienintelė Lietuvos organizacija, kuri yra ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) narė. Nuo 2005 metų, kai buvo įkurta ESCIF, LPA dalyvauja šios federacijos veikloje, vykdomuose projektuose ir atstovauja Lietuvos neįgaliuosius, kurie dėl nugaros smegenų pažeidimų juda vežimėliu. Šiuo metu ESCIF pradėjo vykdyti naują projektą, kuris skirtas medicininės reabilitacijos paslaugų kokybės vertinimui iš vartotojų pusės, jų prieinamumui įvairiose šalyse, programų skirtų žmonėms su nugaros pažeidimais vertinimui. Šio projekto veikloje dalyvauja ir LPA atstovai.

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklos ir aktyvaus poilsio veiklos vykdymo vieta – prie Šventosios (Ošupio takas 6a, Monciškės) LPA įkurtas „Landšafto terapijos ir rekreacijos centras“, kurio infrastruktūra (neįgaliesiems pritaikyti nameliai apsigyvenimui, įrengtos fizinių pratybų vietos) sudaro galimybes asmenims, judantiems vežimėliuose, lavinti savarankiškumo įgūdžius, užsiimti aktyviu poilsiu rekreacinėje aplinkoje. Veikla pasirinkta dėl savarankiškumo praradimo problemų, su kuriomis susiduria dėl nugaros smegenų traumos ar ligos neįgaliu tapęs asmuo, kurio judėjimo priemonė vežimėlis, tai – apsirengimas; apsitarnavimas lovoje; išlipimas iš lovos į vežimėlį (ir iš vežimėlio į lovą); taisyklingas sėdėjimas vežimėlyje; judėjimas juo, įveikiant įkalnes, nuokalnes (tarpe jų įvažas), nelygumus, bortelius ir pan.; asmens higienos savipriežiūra ir kt. Šių problemų sprendimui stiprinami išlikę judesiai ir funkcijos, įvaldomi nauji gebėjimai, lavinami specialieji fiziniai gebėjimai – ištvermė, jėga, pusiausvyra, koordinacija. Mokymų metu suteikiamos konsultacijos neįgaliesiems aktualiomis temomis: techninės pagalbos priemonių panaudojimu, pritaikymu; neįgaliųjų socializacija; dažniausiai pasitaikančių komplikacijų bei aktualių problemų sprendimo būdai. Į projekto veiklą taip pat įtraukiami skaitmeninio raštingumo mokymai ir kūrybiniai amatų užsiėmimai, siekiant neįgaliuosius motyvuoti darbiniam užimtumui.

Sporto renginių neįgaliesiems organizavimo veikla. LPA organizuoja neįgaliųjų dalyvavimą ralyje „Aplink Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti. Tai sporto renginys, kuriame neįgalieji lygiomis sąlygomis varžosi kartu su kitais sportininkais – profesionalais ir mėgėjais. Ralyje „Aplink Lietuvą” dalyvaujantys neįgalių asmenų ekipažai turi galimybę varžytis dėl pagrindinio apdovanojimo.