Vykdomi projektai

NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS

Projekto tikslas ir uždaviniai
Projekto tikslas – žmogaus teisėmis grįsto negalios modelio plėtra ir įgyvendinimas, judėjimo negalią turintiems žmonėms įtraukaus gyvenimo visose srityse prielaidų didinimas.
Siekiant numatyto tikslo:

1. Konsultacijų asmenims su negalia teikimas teisinio reguliavimo ir teisinių procedūrų klausimais, atstovaujama jiems institucijose ir įstaigose.
2. Siūlymų rengimas ir teikimas valstybės ir savivaldos institucijoms dėl teisės aktų įgyvendinimo ar/ir spragų taisymo.
3. Informacijos apie žmogaus teisėmis grįstą negalios modelį sklaida ir fizinio prieinamumo standartų pristatymas.
4. Judėjimo negalią turinčių žmonių skatinimas įgyvendinti teisę į darbą ir realizuoti gabumus.
5. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas ir gerosios praktikos pritaikymas.
6. Veiklos ir priemonės, įskaitant savitarpio paramą, kad vežimėliu judantys asmenys galėtų įgyti ir išlaikyti didžiausią įmanomą savarankiškumą, fizinius ir socialinius gebėjimus.

Tikslinės asmenų grupės, kurioms skirtas projektas
Projektas skirtas sunkią judėjimo negalią turintiems pilnamečiams asmenims, dėl nugaros smegenų pažeidimo ar ligos judantiems vežimėliais, ir kitiems riboto judumo asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelis ar vidutinis specialiųjų poreikių lygis.

Projekto veiklos
Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimo veikla apima teisinių konsultacijų teikimą Neįgaliųjų teisių konvencijos, Lygių galimybių ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymų nuostatų įgyvendinimo įvairiose srityse, neįgaliųjų darbo teisiniuose santykiuose, veiksnaus asmens rūpybos instituto normų taikymo, ir su tuo susijusiais rūpintojo socialinio ir sveikatos draudimo klausimais; paveldėjimo, šeimos teisinių santykių problemomis; aplinkos ir būsto pritaikymo srityse. 

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje LPA vienintelė Lietuvos organizacija, kuri yra ESCIF (Europos žmonių su nugaros smegenų pažeidimais federacija) narė. Nuo 2005 metų, kai buvo įkurta ESCIF, LPA dalyvauja šios federacijos veikloje, vykdomuose projektuose ir atstovauja Lietuvos neįgaliuosius, kurie dėl nugaros smegenų pažeidimų juda vežimėliu. Šiuo metu ESCIF pradėjo vykdyti naują projektą, kuris skirtas medicininės reabilitacijos paslaugų kokybės vertinimui iš vartotojų pusės, jų prieinamumui įvairiose šalyse, programų skirtų žmonėms su nugaros pažeidimais vertinimui. Šio projekto veikloje dalyvauja ir LPA atstovai.

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklos ir aktyvaus poilsio veiklos vykdymo vieta – prie Šventosios (Ošupio takas 6a, Monciškės) LPA įkurtas „Landšafto terapijos ir rekreacijos centras“, kurio infrastruktūra (neįgaliesiems pritaikyti nameliai apsigyvenimui, įrengtos fizinių pratybų vietos) sudaro galimybes asmenims, judantiems vežimėliuose, lavinti savarankiškumo įgūdžius, užsiimti aktyviu poilsiu rekreacinėje aplinkoje. Veikla pasirinkta dėl savarankiškumo praradimo problemų, su kuriomis susiduria dėl nugaros smegenų traumos ar ligos neįgaliu tapęs asmuo, kurio judėjimo priemonė vežimėlis, tai – apsirengimas; apsitarnavimas lovoje; išlipimas iš lovos į vežimėlį (ir iš vežimėlio į lovą); taisyklingas sėdėjimas vežimėlyje; judėjimas juo, įveikiant įkalnes, nuokalnes (tarpe jų įvažas), nelygumus, bortelius ir pan.; asmens higienos savipriežiūra ir kt. Šių problemų sprendimui stiprinami išlikę judesiai ir funkcijos, įvaldomi nauji gebėjimai, lavinami specialieji fiziniai gebėjimai – ištvermė, jėga, pusiausvyra, koordinacija. Mokymų metu suteikiamos konsultacijos neįgaliesiems aktualiomis temomis: techninės pagalbos priemonių panaudojimu, pritaikymu; neįgaliųjų socializacija; dažniausiai pasitaikančių komplikacijų bei aktualių problemų sprendimo būdai. Į projekto veiklą taip pat įtraukiami skaitmeninio raštingumo mokymai ir kūrybiniai amatų užsiėmimai, siekiant neįgaliuosius motyvuoti darbiniam užimtumui.