Pakeitimai dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis

Š. m. rugsėjo 12 d. įsigaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-517 “Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo”. Susipažinti galima nuorodoje [1].

Keletą svarbių naujienų galima išskirti:

Pirmiausiai paminėtina, kad aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, įsigijimo išlaidų kompensacija didėja nuo 1 216 eurų iki 1 450 eurų.

Antra, papildytas techninės pagalbos priemonių, už kurias mokamos įsigijimo išlaidų kompensacijos, sąrašas, į jį įtraukus ir mechaninius varytuvus, t.y. nuo šiol aktyvaus tipo vežimėlių naudotojams kompensuojamos tokio varytuvo įsigijimo išlaidos: vieną kartą per 6 metus 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų. Šiuo aspektu taip pat paminėtina, kad, išplėstus mechaninio varytuvo sąvokos apibrėžtį, kompensuojamos ne tik rankomis varomo, bet ir varytuvo su varikliu išlaidos; tik, aišku, perkant reikia įvertinti, ar gaminys turės atitikties deklaraciją.

Galiausiai, dar vienas naujas dalykas: asmenys, naudojantys tetraplegiko vežimėlį, turės teisę ne daugiau kaip vieną kartą per 8 metus gauti elektrinio varytuvo įsigijimo išlaidų kompensaciją, kurios dydis – 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 800 eurų. Kalba eina apie elektrinius ratus ar panašaus pobūdžio elektrinį varytuvą tetraplegikams, kurį asmuo galės įsigyti pats pagal savo individualius poreikius.

[1] https://www.e-tar.lt/…/leg…/efb03f30d45311e98c12b3138b15576c