Europos paslaugų neįgaliesiems teikėjų asociacijos (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – EASPD) pranešimas spaudai

ES nematoma COVID-19 socialiniame pavojuje

Kasdieniniai pokyčiai visoje Europoje rodo, kad daugelis politikų, įskaitant Europos Sąjungą, teikia nepakankamai dėmesio dėl COVID-19 poveikiui milijonams žmonių, kuriems reikia paramos, ir kurie yra pažeidžiami visame žemyne. Nors Europos Sąjunga gana aktyviai reagavo į klausimus, susijusius su sveikata, verslo interesais ir darbo vietomis, ji buvo nematoma užtikrinant asmenų, kuriems reikia paramos, socialines teises. EASPD primygtinai ragina Europos Sąjungą plėtoti suderintą atsaką kovojant su COVID-19 socialiniu poveikiu, ypatingą dėmesį skiriant neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių, vaikų, benamių ir kitų asmenų, kuriems reikia paramos, priežiūros ir palaikymo poreikiams ir jų šeimos.

Socialinės globos ir paramos teikėjai bei jų 11 milijonų darbuotojų imasi reikšmingų priemonių siekdami užtikrinti, kad jie ir toliau galėtų teikti svarbiausias priežiūros ir paramos paslaugas milijonams asmenų, kuriems turi didelį paramos poreikį, ir kurie naudojasi tokiomis paslaugomis; įskaitant daug žmonių su negalia, vyresnio amžiaus žmonių, benamių ir kitų. Šie socialinių paslaugų teikėjai geriausiu įmanomu būdu greitai pritaikė savo paslaugas prie esamos situacijos – teikdami pirmenybę paslaugoms, greitai pereidami prie internetinių priemonių ir užtikrindami tiesioginį palaikymą sudėtingiausiose situacijose.

Vis dėlto kiekvieną dieną, progresuojant pandemijai, EASPD buvo pranešta, kad 1000 tarnybų uždaromos arba joms gresia uždarymas, nes per daug valdžios institucijų, kurioms per šią krizę nebuvo skiriama dėmesio socialinei globai, kurios – daugeliu atvejų – sustabdytas arba negarantuotas finansavimas ateityje, keliantis pavojų ne tik priežiūros specialistų darbo vietoms, bet ir paslaugų vartotojų (asmenų su negalia, pagyvenusių žmonių, benamių ir kt.) gerovei. Kiti reikšmingi iššūkiai yra netinkamas dėmesys socialinės globos specialistams, kurių prašoma dirbti nesaugiomis sąlygomis (sau ir paslaugų vartotojams) dėl asmeninių apsaugos priemonių (AAP) trūkumo, sveikatos ir saugos problemų. Taip pat yra atvejų, kai valdžios institucijos, reaguodamos į socialinių paslaugų teikėjų pokyčius, per lėtai reaguoja į pokyčius, dėl reikia keisti pakeisti savo paslaugas, kad būtų reaguojama į šias sąlygas (pavyzdžiui, teikiant nuotolinę priežiūrą, teikiant internetinę terapiją, paskirstant maistą), be to tokia veikla nefinansuojama.

Jei tai tęsis, tokio valstybinių institucijų neveikimo pasekmės bus drastiškos: 100 000 žmonių neturės reikiamos priežiūros, o tai dar labiau padidins šeimos globėjų ir sveikatos priežiūros (bei kitų viešųjų paslaugų) sistemos apkrovą Tai taip pat lems, kad aukštos kvalifikacijos priežiūros darbuotojai praras 100 000 darbo vietų tuo metu, kai jų labiausiai reikia. Tai netgi gali baigtis mirtimi, kaip neseniai Ispanijoje atsitiko keletui vyresnio amžiaus asmenų, kurie buvo rasti negyvi globos namuose dėl netinkamai teikiamų paslaugų.

Po šių įvykių EASPD viceprezidentė Kirsi Konola teigia: „Politikos formuotojai turi skirti ypatingą dėmesį mažindami koronaviruso daromą socialinę žalą pažeidžiamiems asmenims. Socialinėms paslaugoms reikalinga tikslinė visuomenės parama, kad būtų galima patenkinti pagrindinius paslaugų vartotojų poreikius. Mums reikia garantuoto finansavimo, kad galėtume sumokėti savo darbuotojams. Mums reikia įrangos, kuri užtikrintų saugų darbą. Per dažnai to trūksta! Kur yra Europa skiriant dėmesį dėl koronaviruso krizės socialinių aspektų? “

Ponas Jim Crowe, EASPD prezidentas, teigia, kad „Europos Sąjunga turi imtis konkrečių veiksmų, kad užtikrintų pagrindinių socialinių teisių laikymąsi, ypatingą dėmesį skirdama pažeidžiamiausiems asmenims. Šiuo metu viskas, ką girdime, yra parama verslui ir darbo vietoms. Svarbu ir tai, kur yra Europa sprendžiant klausimus dėl COVID-19 krizės socialinių aspektų? Mums reikalingas suderintas Europos atsakas, siekiant kovoti su koronaviruso socialinėmis teisėmis, o ne tik ekonominėmis! “.

EASPD primygtinai ragina Europos Komisiją sukurti koordinuotą europinį atsaką siekiant kovoti su koronaviruso socialinėmis teisėmis. Tai apimtų aiškią žinią, kad Europos Sąjunga turi skubiai imtis veiksmų siekdama užtikrinti socialinę globą ir paramą tiems, kuriems jos reikia, ir garantuoti pagarbą tiems, kurie juos globoja ir palaiko (tiek specialistams, tiek globėjams). Praktiškai tai reiškia aiškią rekomendaciją valstybėms narėms nedelsiant imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad socialinės globos ir paramos teikėjai galėtų teikti būtinas socialines paslaugas; per

• kasdienį bendravimas su socialinių paslaugų teikėjais, siekiant suprasti besikeičiančius poreikius ir tendencijas

• garantuotą finansavimą socialinių paslaugų teikėjams; jų paslaugų teikimo modelių, įskaitant, nesiekiančias pelno organizacijas, panaudijimą;

• pakankamo paslaugų personalo užtikrinimą tokiomis priemonėmis kaip adekvatus atlyginimas, atsižvelgiant į jų kompetenciją ir atsidavimą sunkiomis aplinkybėmis, įdarbinimo procedūrų palengvinimą, rezervo priežiūros darbuotojų grupės suformavimą iš socialinio darbo studentų ir savanorių ir kt.

• aktyvias priemones, užtikrinančias, kad visi priežiūros ir palaikymo specialistai, dirbantys asmeniškai, turėtų AAP, užtikrinančias saugų darbą.

Europos Komisija turi paremti šią aiškią rekomendaciją savo palaikomosiomis priemonėmis, įskaitant užtikrinimą, kad ESF būtų naudojamas ir pritaikytas atsižvelgiant į dabartinius socialinių paslaugų teikėjų poreikius ir darbo metodus, didesnį valstybių narių solidarumą siekiant užtikrinti, kad AAP būtų prieinamos socialinei globai ir remti specialistus ten, kur jų labiausiai reikia, ir įsteigti Europos nepaprastosios padėties žinių socialinės paramos ir paramos centrą kartu su atitinkamomis ES organizacijomis, kad būtų užtikrintas keitimasis informacija, patirtimi ir praktika visoje Europoje.

Neoficialus vertimas