Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos pakeitimai

Š. m. sausio 3 d. įsigaliojo Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimai.

Su jais galima susipažinti pagal pateikiamą nuorodą Teisės aktų registre. Atkreiptinas dėmesys į naujovę, kuri supaprastina antrąjį ir kitus kartus įsigyjant aktyvaus tipo vežimėlį, nes pagal 9.4.1 papunktį, kai pakartotinai kreipiamasi dėl šio Aprašo 1 priedo 2.2.2 papunktyje nurodytos priemonės, asmuo gali pateikti asmens gydančio gydytojo arba šeimos gydytojo išduotą medicinos išrašą (forma Nr. 027/a); t. y. nereikia reabilitologo.

https://www.e-tar.lt/…/leg…/21e224b0d0dc11e69e09f35d37acd719