Švietimas
Švietimas
Visuomenės supažindinimas su žmonių, judančių vežimėliais, poreikiais ir gyvenimo problemomis.
Ugdymas
Ugdymas
Neįgaliojo savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas.
Integracija
Integracija
Neįgalių žmonių įtraukimas į aktyvią, visuomenei naudingą veiklą.

Dar kartą apie neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę

 

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė dažnai painiojama su ženklu „Neįgalusis“. Tačiau tiek jų įgijimo, tiek naudojimo sąlygos ir suteikiamos teisės skiriasi.

Šįkart plačiau apie neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę – kas ją gali gauti ir kokias teises ji suteikia.

Šią kortelę išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritoriniai skyriai, o jos išdavimo tvarką nustato NDNT direktoriaus įsakymu patvirtintas Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės tvarkos aprašas.

Kas turi teisę gauti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę?

 • darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 30 proc. ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

• pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

• darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 proc. darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, taip pat pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių; (daugiau…)

Mūsų veikla

Konsultacijos ir teisinė pagalba
Tarptautinis bendradarbiavimas
Apie LTRC