Švietimas
Švietimas
Visuomenės supažindinimas su žmonių, judančių vežimėliais, poreikiais ir gyvenimo problemomis.
Ugdymas
Ugdymas
Neįgaliojo savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas.
Integracija
Integracija
Neįgalių žmonių įtraukimas į aktyvią, visuomenei naudingą veiklą.

Tarptautinė bendruomenė tariasi, kaip didinti neįgaliųjų ir juos atstovaujančių organizacijų įtraukimą užtikrinant neįgaliųjų teises

 

Pasibaigus pirmajam Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo dešimtmečiui, ją ratifikavusios šalys ieško būdų, kaip į konvencijos įgyvendinimą labiau įtraukti žmones su negalia bei juos atstovaujančias organizacijas. Kaip konvencijos šalių narių konferencijos 10-ojoje sesijoje Niujorke pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, bendradarbiavimas su neįgaliųjų bendruomene yra būtinas sėkmingai neįgaliųjų socialinei integracijai ir teisių užtikrinimui.

„Žmonių su negalia įtraukties politika bus veiksminga tik tada, kai dirbant kartu su neįgaliaisiais ir juos atstovaujančiomis organizacijomis bus tariamasi svarbiausiais klausimais, dalijamasi patirtimi ir bendra atsakomybe“, – akcentavo viceministrė V. Šilalienė.

Anot viceministrės, Vyriausybė savo programoje ypatingą dėmesį skiria socialinei integracijai, nevyriausybinių organizacijų plėtrai ir bendruomenių stiprinimui. Todėl vienas iš Vyriausybės programos įgyvendinimo ateinančių metų prioritetų yra nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į visas institucines partnerystės formas visais lygiais ir visuose etapuose. (daugiau…)

Mūsų veikla

Konsultacijos ir teisinė pagalba
Tarptautinis bendradarbiavimas
Apie LTRC