Švietimas
Švietimas
Visuomenės supažindinimas su žmonių, judančių vežimėliais, poreikiais ir gyvenimo problemomis.
Ugdymas
Ugdymas
Neįgaliojo savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas.
Integracija
Integracija
Neįgalių žmonių įtraukimas į aktyvią, visuomenei naudingą veiklą.

Visuotinis LPA narių susirinkimas

 

Lietuvos paraplegikų asociacijos, kodas 191905185, (LPA) valdyba vadovaudamasi įstatų 24 punktu 2017 m. rugsėjo 9 d. 13.00 val. šaukia visuotinį LPA narių susirinkimą, kuris vyks Landšafto terapijos ir rekreacijos centre, adr. Ošupio takas 6a, (Monciškės) Palanga. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje: 1. LPA veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas; 2. Finansinė ataskaita.

Visuotinis LPA narių susirinkimas vyksta įstatų numatyta tvarka ir laikantis Asociacijų įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatų. Primintina, kad pagal įstatus susirinkimas teisėtas, kai jame atstovaujama 1/5 LPA narių, turinčių teisę dalyvauti susirinkime. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30 dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime atstovaujama LPA narių

Kiekvienas LPA narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime pats arba deleguoti savo balsą kitam LPA nariui ne ilgesniam kaip ketverių metų terminui. Balsavimo teisės delegavimui surašomas laisvos formos dokumentas, kuriame privalomi šie duomenys: (1) delegato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta; (2) deleguojančio LPA nario vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, parašas; ir (3) delegavimo dokumento surašymo data bei delegavimo terminas. Gali būti surašomas ir vienas dokumentas, kuriuo keli nariai deleguoja balsavimo teisę. Kiekvienas LPA nariams atstovaujantis asmuo pagal delegavimą neturi teisės įgyti daugiau kaip dešimt balsų, įskaitant jo balsą.

Pagal Civilinio kodekso 2.89 straipsnį savo balsą galima perleisti ne tik įstatuose numatyta tvarka nariams, bet ir balsavimo teisės perleidimo sutartimi.

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia 2017 m. rugsėjo 9 d. 10 val., tačiau norintys atvykti su nakvyne rugsėjo 8 d. ar likti iki rugsėjo 10 d., turėtų registruotis prieš pora savaičių iki susirinkimo tel. 8 687 34194.

LPA valdyba

 

Mūsų veikla

Konsultacijos ir teisinė pagalba
Tarptautinis bendradarbiavimas
Apie LTRC